මාවනැල්ලේ මාපියන්ට පහර දුන් උප සභාපති ගැන ගුරු සංගම්වලින් පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක් (PDF)

මාවනැල්ල මෙඩෙරිගම  විදුහලේ නිහඩ විරෝධතාවක යෙදෙමින් සිටි එම විදුහලේ සිසුන්ගේ මාපියන් පිරිසක් විද්‍යාල භුමියෙන් එළවා,  සිසුවෙකුගේ පියෙකුට පහර දුන් මාවනැල්ල ප්‍රාදේශිය සභාවේ උපසභාපති  කේ.ජී. පියතිස්ස  පිළිබඳව  ගුරු විදුහල්පති  වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පොලිස්පතිවරයාට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

නොවැම්බර් 03 වන දින තවත් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු සමඟ අදාල උපසභාපතිවරයා විද්‍යාල භුමියට සහ කාර්යාලයට  බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වී ගුරුවරුන්ට බැන වදිමින් තර්ජනය කර ඇති බව පැමිණිල්ලේ සදහන් කර ඇත.

අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්  කඩිනම්ව පරීක්ෂණයක්  සිදු කරන ලෙසත් අදාල උප සභාපතිවරයා පිළිබඳව කඩිනමින් නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.