දෝන දන්දිනා රාජපක්ෂ නමින් පාරක්! එච්චරයි අඩුවෙලා තිබුණේ!

චමල්, මහින්ද, ගෝඨාභය සහ බැසිල් ඇතුළු දරුවන්ගේ මව වන දෝන දන්දිනා සමරසිංහ මහත්මිය නමින් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පාරක් විවෘත කර ඇත.

එම මාර්ගය මීට පෙර කොන්ක්‍රීඩ් යාඩ් මාර්ගය නමින් හදුන්වා ඇති අතර ඉන්පසුව එම මාර්ගය කාපටි අතුරා ‘දෝන දන්දිනා රාපක්ෂ මාවත’ නමින් නම් කර වීවෘත කර ඇත.

දෝන දන්දිනා මහත්මිය සිහිකරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහභාගිත්වයෙන් ගුණ සමරු උත්සවයක් ඇමිලිපිටිය ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වා ඇත.

දෝන දන්දිනා සමරසිංහ මහත්මියගේ 41 ගුණ සමරුම වන මෙම ගුණ සමරු උත්සවය පස්වැනි වතාවට සංවිධානය ඇත්තේ තිබුණේ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී රුවන් පතිරණ මහතා ය.

මෙම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, ශිරන්ති රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ, අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි, රජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර, ලොහාන් රත්වත්ත, රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහාන් සමරනායක යන ආරාධිතයන් සහභාගී වී ඇත.

dona