ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක්

ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝ මීටර් 3000 ක් සංවර්ධනය කිරීම, කෘෂි කර්මාන්තයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ආදි ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ලබාදීමට ලෝක බැංකුව සමඟ මූල්‍ය ගිවිසුමකට අත්සන් තබා ඇත.

ඒ අනුව අදාල ගිවිසුම සදහහා අත්සන් තැබීම නොවැම්බර් 03 වන දින සිදු කර ඇත.

ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ උප සභාපති හාට්වික් ෂෝපර් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මෙම ගිවිසුමට අද අත්සන් තැබූ අතර, එම අවස්ථාවට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ද එක්ව ඇත.

මෙම ගිවිසුම යටතේ තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික්කවල මිලියන 16ක ජනතාවට ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇති අතර එමගින් ලක් රජය ක්‍රියාවට නංවනු ලබන ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සවිබල ගැන්වීම් සිදු කරනු ලබයි.