පාර්ලිමේන්තුවේ නැති සියලු පක්ෂ හා කණ්ඩායම් ලබන 11 දා සිට එජනිසට එකතු වෙනවා – පරිසර ඇමැති

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන සියලු පක්ෂ හා දේශපාලන කණ්ඩායම්, නොවැම්බර් මස 11 වැනි දින වන විට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක්වන බව එජනිස මහලේකම් මහින්ද අමරවීර පවසා  ඇත.

ඉදිරි දිනයකදී තවත් සුළු පක්ෂ ගණනාවක් සමඟ සාකච්ඡා කරන අතර, ඒ තුළින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය මෙරට ශක්තිමත් දේශපාලන බලවේගය බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද අමරවීර පවසා  ඇත.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ ඔක්තෝබර් 28 දින  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරුන් හා දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමිනි.

“එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන විශාලතම පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. ඒ වගේම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විහිදී ගිය සංවිධාන ජාලයක් අපට තිබෙනවා. ඒක උතුර, දකුණ නැඟෙනහිර, බටහිර හා වයඹ වශයෙන් කොයි පළාතකට ගියත් දකින්න පුළුවන්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අපේ රටේ ශක්තිමත් දේශපාලන බලවේගය බවට පත් කිරීමට අප කටයුතු කරනවා. ලබන මස 11 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන සියලු පක්ෂ අප සමඟ එකතු වෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරි දිනයක දී අප තවත් සුළු පක්ෂ ගණනාවක් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සංවිධාන කටයුතු අප කිසිම අඩුපාඩුවකින් තොරව සිදු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපේ සන්ධානයේ ප්‍රධාන පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ශක්තිමත් කරනවා.”