ගෝඨා ‘එක රටක්-එක නීතියක්’ හදන්න ඥානසාර පත් කරයි!

ජනාධිපතිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ”එක රටක් – එක නීතියක්” සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර,  එම බලකායේ  ප‍්‍රධානත්වයට ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි පත්කර ඇත.

එක රටක් – එක නීතියක් වෙනුවෙන් ස්ථාපිත කර තිබෙන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 13 කි.

රට තුළ, එක රටක් – එක නීතියක් යන සංකල්පය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීම,  ඒ සදහා අවශ්‍ය පනත් කෙටුම්පතක් සම්පාදනය කිරීම සහ දැනට සකස්කොට තිබෙන පනත් කෙටුම්පත් පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීම සහ සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට පැවරී ඇති වගකීම් වේ.

ඒ අනුව 2022 වසරේ පෙබරවාරි 28 වන දාට පෙර අවසන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට පැවරී ඇත.

කෙසේ වෙතත් අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව මත බන්ධනාගාර ගත කර සිට, ජනාධිපති සමාව ලැබු ඥාණසාර හිමියන් වැනි නීතීය කඩ කළ අයෙකුට ‘එක රටක් – එක නීතියක්’ ඇති කිරිමේ කාර්ය සාධක බලකායක ප්‍රධානියෙකු ලෙස පත් කිරීම හාස්‍යජනක කාරණයකි.