ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්න ඇතුළේම විසඳගන්න – ජනාධිපති ඉල්ලලා

ආණ්ඩුව ඇතුළේ ප්‍රශ්න  ඇතුළේම සාකච්ඡා කර  විසඳගන්න යැයි  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ආණ්ඩු පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත.

ඒ ඔක්තෝබර් 24 දින ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ මැති ඇමති සාකච්ඡාවේදීය.

 කාබනික  පොහොර වගා වැඩසටහන හැටනව ලක්ෂයක් ජනවාව  අනුමත කළ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් වූ එකක් බවත් ඔහු පවසා ඇත.

එම අවස්ථාවේදී අදහස් දක්වමින් රෝහිත අබේගුණවර්ධන පවසා ඇත්තේ  ඇතැම් පිරිස් ආණ්ඩුව ඇතුලේ සිටිමින් එළියේ දී ආණ්ඩුව විවේචනය සිදු කරන බවය.

එම ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දෙමින් වාසුදේව නානයක්කාර පවසා ඇත්තේ විවේචන අවුල් ආණ්ඩුවලට අලුත් දෙයක් නොවන බවය.