ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි 

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා සමග  ඇතිවූ කිසියම් මත ගැටුමක් හේතුවෙන් ඔහු මෙසේ ඉල්ලා අස්වී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වට්ස් අප් සමාජ ජාලයේ සටහනක් තබන මුදිත විදානපතිරණ මහතා සඳහන් කරන්නේ  තමා  ජාතික ළමාරක්ෂක  අධිකාරියේ සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවයි.

තමාගේ රාජකාරි කටයුතුවලදී  එදා මෙදා තුර සහාය දැක්වූ සියලු දෙනාට ස්තූතිවන්ත වන බවද  ඔහු එම සටහන මඟින් වැඩිදුරටත් දැනුම්දී  ඇත.