සති දෙකකදී පාස්පෝට් 33,000ක් 

ඔක්තෝබර් මාසයේ  මුල් දෙසතිය තුළ එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවාවන් යටතේ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත් සංඛ්‍යාව 33,000ක් (තිස්තුන් දහසක්) පමණ වන බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් මෙම දිනවල දිනකට 1500ක් 1700ක් අතර පිරිසක් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත.

එලෙස පළමු දෙසතිය තුළ නව ගමන් බලපත්‍ර 23,500ක් පමණ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් නිකුත් කර ඇත.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වන මාතර – මහනුවර, වවුනියාව සහ කුරුණෑගල කාර්යාලවලින් මෙම මස මුල් දෙසතිය තුළ නව ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත් සංඛ්‍යාව 10,200ක් (දස දහස් දෙසීයක්) පමණ වන බවත් එම වාර්තා වල දක්වා ඇත.

නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම් කරන පිරිසගෙන් බහුතරය තරුණ තරුණියන් වන බවත් එම මාධ්‍ය වාර්තාවල සදහන් කර ඇත.