ඉන්ධන ගේන්න ඕමානයෙන් ණයක්

ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ඔමානයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.6ක ණයක් ලබාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව බල ශක්ති ඇමැති උදය ගම්මන්පිල දිවයින පුවත්පතට පවසා ඇත.

ඔක්තෝබර් 21 දින රාත‍්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීමට ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගම තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව එම සමාගමේ බෙදුම්හල්වලින් නිකුත් කරන පෙට්‍රල් ලීටරයක් මිල රුපියල් 5 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහල දමා තිබුණි.

එහෙත් ඉන්දීය තෙල් සමාගම රජයෙන් ඉල්ලා තිබුනේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් මිල රුපියල් 15 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 30කින් ඉහල දැමිමටය.

තවද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් ඔක්තෝබර් 22 දින සාකච්ඡා වක් පවත්වා තිබුණි. දිගින් දිගටම ඉන්ධන වෙළඳාමෙන් අලාභ සිදු වන නිසා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ඉහල දැමිය යුතු බවට සංස්ථාව අවස්ථා කිහිපයකදීම රජයට දැනුම් දී තිබිණි.

මීට අමතරව ඔක්තෝබර් 22 දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙසේ පවසා තිබුණි.

”ඇත්තටම තෙල් හිඟයක් නෑ.  තෙල් හිඟයක් ඇතිවීමට කිසිම හේතුවක් නෑ. එපමණක් නෙවෙයි මේ වන විටත්,අපි ඉන්දියාවත් සමග ඩොලර් මිලියන 500 ක් ණය පහසුකමක් සූදානම් කරගෙන එය භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියට යවා තිබෙනවා. භාණ්ඩාගාරයෙන් එය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරාවි. ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 3600 ක ණයක් ඕමාන් රාජ්‍යයෙන් ලබා ගැනීමට මේ දවස්වල ගිවිසුම් සකස් කරනවා.ඒ නිසා මේ මාසයේ තෙල් ආනයනය කිරීමට අදාළ ඩොලර් ප්‍රමාණය ලබා මට මහ බැංකු අධිපතිවරයා පොරොන්දු වී තිබෙනවා. ඉන් පසුව අපට මේ ලැබෙන ණය පහසුකම් හරහා ඉන්ධන සපයා ගන්න පුළුවන් නිසා විපක්ෂය සිහින මැවූ ඉන්ධන හිඟය ඇති වීමට කිසිදු හේතුවක් නෑ”

”මේ වනවිට අපි විකුණන ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 38 කුත් ,පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රුපියන් 22 කුත් පාඩු ලබනවා. ඒ අනුව අපි දැක්කා ඊයේ IOC සමාගම රුපියල් 05 බැගින් පෙට්‍රල් ඩීසල් මිල වැඩි කරනවා. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මේ අවස්ථාවේ තෙල් මිල ඉහළ දැමීමේ කිසිදු සූදානමක නොමැති බව අපි මහ ජනතාවට සිහිපත් කරනවා” මෙසේ පවසා තිබුණි.