ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය මර්ධනය දිගටම උතුරු – නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකුට TIDයට එන්න කියයි

ශක්ති නිවුස්හි වවුනියාවේ මාධ්‍යවේදී නවරත්නම් කපිලනාත් සහ බීබීසී සේවයේ  නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරන අඩාලචේනයි ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදී  යූ.එල්.මුබාරක් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනාට ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය  සිදු කරන ප්‍රශ්න කිරීමකට පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇත.

ඔක්තෝම්බර් 26 දා දහවල් 12.00 ට පෙර ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයේ වව්නියාව කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙස මාධ්‍යවේදී නවරත්නම් කපිලනාත්ට දැනුම් දීමක් කර ඇති අතර  වව්නියාව කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක සමාජ ක්‍රියාකාරී සංවිධානයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඔහුව කැඳවන බව ඔහුට ලබා දී ඇති නිවේදනයේ සදහන් කර ඇත.

ඔක්තෝබර් 03 වන දින අදාල දැනුම් දී සිදු කර ඇත.

මාධ්‍යවේදී යූ.එල්.මුබාරක් හට දැනුම් දී ඇත්තේ  නොවැම්බර් 08 වන සදුදා කොළඔ කිරුළපන ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙසය.

අදාල දැනුම් දීම ඔක්තෝබර් 21 දින සිදු කර ඇත.