ඉබ්බ කඩා පාසලට ඇතුළු ගුරුවරයා ගැන පොලිසියට පැමිණිල්ලක්

රත්කරවිට මාලිගාතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉබි යතුරු කඩා බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වු ගුරුවරයා සම්බන්ධයෙන් එම විදුහලේ විදුහල්පති ඩබ්ලිව්.එම්. ගුණවර්ධන මහතා හපුතලේ පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇත.

වැලිමඩ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය යටතේ ඇති අදාල විදුහලට  ඔක්තෝබර් 21 වන දින පැමිණ ඇති පී.එම්.පි.එන්. ගජසිංහ මහතා උදෑසන 7.30ට පාසලට  ඇතුළු වන ප්‍රධාන ගේට්ටුව වසා තිබුණු ඉබි යතුරු කඩා ඇතුළු වි ඇති බවත් එලෙස ඇතුල් වීමට පෙර වැලිමඩ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාට දූරකථන ඇමතුමක් ලබා දී ඇති බවත් පැමිණිල්ලේ සදහන් කර ඇත.

විදුහල්පතිවරයා යටතේ ඇති පාසලක් තුළට මේ ආකාරයෙන් බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීම නිතීවිරෝධි බවත් පැමිණිල්ලේ සදහන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් අදාල ගුරුවරයා විනය විරෝධී කටයුත්තකට වැඩ තහනම් වී සිට නැවත වත්මන් පාලනය යටතේ රාජකාරී බාරගෙන ඇති බවක් වාර්තා වේ.