අසභ්‍ය පනත ලෑස්තියිලු! ඒක යොදාගෙන කොල්ලො, කෙල්ලො දඩයං කරයිද?

ඔක්තෝබර් 19 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට අලුත් ‘අශ්ලීල ප්‍රකාශන තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත’ ඉදිරිපත් කළාලු. ඒක ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නටයි, ගැසට් කරන්නටයි කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා.

මේක ගෙන ඒමේ අරමුණු දෙකක් අපි දකිනවා. එක් පැත්තකින් රටේ තියෙන හැබෑ ප්‍රශ්න යට ගිහින්, මිනිසුන් ඔය ගැන වාද විවාද කරන තැනට වැටෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් ඔය වගේ පනතක් පාවිච්චි කරමින් ලංකාවේ අන්තර්ජාලය තුළ සැරිසරන, අදහස් ප්‍රකාශ කරන කොල්ලන්ව හා කෙල්ලන්ව මර්දනය කරන්නත් පුළුවන්. මොකද, අශ්ලීල ප්‍රකාශන කියන එක ගැන හරිම අවුල් විග්‍රහ තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ.

ලංකාවේ සමහරුන්ගේ විග්‍රහ අනුව අශ්ලීල ප්‍රකාශන කියලා සීගිරි චිත්‍රවලට ඇඳුම් අන්දන්න වේවි. ‘කුමරියක පා සලඹ සැලුණා’ හෝ ‘වක්කඩ ළඟ’ වගේ අමරදේවයන්ගේ ගීත තහනම් කරන්න වේවි. ලයනල් වෙන්ඩ්ට්ගේ ඡායාරූප වගේම සමහර අන්තර්ජාතික සම්මානලාභී චිත්‍රපටි තහනම් කරන්න වේවි.

කොහොම නමුත් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණ පළියට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. මේක ගැසට් කිරීමෙන් පස්සේ සාකච්ඡා කරලා තමයි සම්මත වෙන්නේ.

කැබිනට් තීන්දු දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය නිවේදනයට ඕක ඇතුළත් වෙලා තිබුණේ මෙහෙමයි.

‘අශ්ලීල ප්‍රකාශ තහනම් කිරීමට සමගාමීව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට සංශෝධනය කිරීම

අශ්ලීල ප්‍රකාශ තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2021 ඔක්තෝබර් මස 05 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එකී නව නීතිය හඳුන්වාදීමට සමගාමීව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 285, 286 සහ 289අ වගන්තීන් පරිච්ඡින්න කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරන ලද පනත් කෙටුම්පතට නීතිපතිතුමාගේ නිෂ්කාශනය ලැබී ඇත. එකී පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් අධිකරණ අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.’