යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ සිදු වුණු ගල් අඟුරු වංචාව ගැන විමර්ශණයක්

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයට ගල් අඟුරු ආනයනය කිරීමේදී රේගු නිලධාරීන්ගේ අනුබලය මත සිදු කර ඇති රුපියල් මිලියන 125.5ක වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව අනාවරණය වේ. 

රජයට අයත් ‘ලංකා කෝල් පෞද්ගලික සමාගම’ ගල් අඟුරු ආනයනය කිරීමකදී රජයට අයවිය යුතු රුපියල් මිලියන 187ක වැට් බදු අඩුවෙන් ගණනය කිරීමක් රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව (කෝපා) හෙළි කරගෙන ඇති බව එහි නවතම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

මෙලෙස බදු අඩුවෙන් ගණනය කිරීම පිළිබඳව රේගුව පරීක්ෂණයක් පවත්වා වගකිවයුත්තන්ට රුපියල් මිලියන 205ක දඩයක් පනවා ඇත. එහෙත් රේගුව සිදු කර ඇත්තේ අදාළ දඩ මුදලින් සියයට 50ක් වූ රුපියල් මිලියන 102.5ක දඩයක් පනවා ඇත. එහෙත් රේගුව සිදු කර ඇත්තේ අදාළ දඩ මුදලින් සියයට 50ක් වූ රුපියල් මිලියන 41ක මුදලක් රේගු නිලධාරීන්ගේ ‘සුබසාධනය සඳහා වූ කළමණාකරණ වන්දි මුදලට’ බැර කිරීමයි. මෙහිදී රජයට බැර කර ඇත්තේ අදාළ දඩයෙන් රුපියල් මිලියන 61.5ක් පමණි.

මීට සම්බන්ධ රේගු නිලධාරීන් පිළිබඳ වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට නියෝග කර ඇත. එහෙත් මුදල් අමාත්‍යාංශය එම වංචාව පිළිබඳ මෙතෙක් නිශ්චිත පියවරක් ගෙන නැති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල අරුණ පුවත්පවතට පවසා ඇත.

‘මට මේ සිදුවීම ගැන මතකයක් තියෙනවා. මේ ගැන විමර්ශනය කරන්න මම නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුට පැවරුවා. කොහොම වුණත් මේ වැට් බදු සිද්ධියට සම්බන්ධ වී සිටින්නේත් රජයට අයිති සමාගමක්. තියෙන නීතිය යටතේ එවැනි පියවරක් ගන්න පුළුවන් කියලා මට පේන්නේ නෑ. මේ වගේ සිදුවීමකට පියවර ගන්න පනතේ වෙනස් කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. කොහොම වුණත් තවදුරටත් මේ ගැන සොයා බැලිය යුතුයි.’ යැයි මුදල් ලේකම්වරයා පවසා ඇත.