නැහැ කිව්වාට  එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ ඉන්ධන තව තියෙනවාලු

ගිනිගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ තවදුරටත් ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 278ක ප්‍රමාණයක් ඇති බව උපකල්පනය කරන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාති දර්ශනී ලහඳපුර පවසයි.

මෙයට පෙර එම නෞකාවේ ටැංකිවල තිබූ ඉන්ධන නොමැති බවට නෞකාව ගලවා ගැනීමේ සමාගමේ කපිතාන්වරයා සහ මෙරටට පැමිණි අන්තර්ජාතික තෙල් විසිරීම් පිලිබඳ විශේෂඥ කණ්ඩායමේ ලිඛිත වාර්තාවේ නිරීක්ෂණවල සඳහන් කර තිබිණි.

එහෙත් මේ වන විට සිදු කළ නිරීක්ෂණවලදී හෙළි වී ඇත්තේ එම නෞකාවේ ඉන්න ඇති බව යැයි ළහඳපුර මහත්මිය පවසයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම නෞකාව ගිනි ගන්නා අවස්ථාවේදී ඉන්න මෙට්‍රික් ටොන් 325ක් තිබූ බවත් හෙළි වී තිබේ.

නෞකාව ඉවත් කර ගැනීමේ කටයුත්ත සඳහා හිමිකාර සමාගම මේ වන විට අන්තර්ජාතික ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබෙන අතර එම ටෙන්ඩර් අයැදුම් කිරීමේ කාලය මේ මස 21 වැනිදා වන විට අවසන් වෙයි.

ඒ සමම නෞකාවේ දැනට භාරකාර සමාගම ලෙස කටයුතු කරන සමාගම මුහුදු පත්ල යට සමීක්ෂණය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනිය පවසයි.

බොහෝ විට නොවැම්බර් මස මුල වන විට නැව ඉවත් කර ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර නැව කැබලි කිරීමක් සිදුවෙනු ඇතැයිද පැවසේ.

මෙම නෞකාව දිගින් මීටර් 186 සහ පළලින් මීටර් 34ක් වන අතර නෞකාවේ පිටුපස කොටස මීටර් 21ක් පමණ ගැඹුරින් ඇති මුහුදු පතුලේ ගැටී තිබේ.

නෞකාව තුළ බහාලුම් 1,486ක් තිබී ඇති අතර නයිට්‍රික් ඇසිඩ් ටොන් 25ක් අඩංගු බහාලුම් කිහිපයක්ද ඒ අතර වන බව සඳහන්ය.