එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදු හානිය යට ගහන්න දෙන්නේ නැහැලු

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා විනාශයෙන් රටට සිදුව ඇති හානිය යට ගැසීමට කිසිවෙකුත් ඉඩ නොදෙන බවත්, හැකි උපරිම වන්දිය ලබා ගැනීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් පවතින බවත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනි දර්ශණී ලහඳපුර මහත්මිය පවසා ඇත.

නොවැම්බර් 30 වැනිදා වන විට වන්දි ලබාගැනීමට අදාළ ලියවිලි නැවේ රක්ෂණ සමාගම වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇති හෙයින් මේ වන විටත් පත් කර ඇති 40කින් පමණ සමන්විත විද්වත් කමිටුව මගින් එක් එක් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ හානි පූර්ණය සඳහා අධ්‍යන කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවද ඇය සඳහන් කරන්නීය.

සභාපතිනිය මේ බව ප්‍රකාශ කලේ ‘ගිනිගත් නැවේ වන්දි යටගහන්න කුමන්ත්‍රණයක්’ මැයෙන් ඉකුත් 14 වැනිදා ‘දිවයින’ ප්‍රධාන සිරස්තලය පිළිබඳ කරුණු පැහැදිළි කරමිනි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ළහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ සරක්කුව වෙරළේ පිරිසිදු කටයුතු සඳහා යොදවා ඇති නව නිර්මාණකරුගේ යන්ත්‍රය සඳහා කළ යුතු ගෙවීම සඳහා වන වව්චර දැනටමත් පී ඇන්ඩ් අයි නමැති නැවේ රක්ෂණ සමාගම වෙත යොමු කර ඇති බවත්, එම යන්ත්‍රයෙන් අනාවරණය කරගත් දූෂණ කාරකවල හානියද රක්ෂණ වන්දි අය කර ගැනීම සඳහා සලකා බලන බවත්ය.

සමුද්‍ර, වායු හා වෙරළ දූෂණය, සාගර ජීවීන්ට සිදු වූ හානිය, ධීවර, සංචාරක ක්ෂේත්‍ර හා අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලට සිදු වූ හානි සලකා බලා හැකි උපරිම වන්දිය ලබා ගැනීම සදහා මීපා ආයතනය කටයුතු කරන බවද ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නීය.