මානව හිමිකම් කඩකරන පොලිස් නිලධාරීන්ට ඇමතිගෙන් උඩගෙඩි! චෝදනා ඉබේම අවලංගු වෙන ක්‍රමයක් හදන්න යයි!

කිසියම් වරදක් කර ඇති හෝ මානව හිමිකම් කඩ කළා යැයි චෝදනා ලද පොලිස් නිලධාරීන්ට ඇති චෝදනා පත්‍ර මාස හයක් ඇතුළත විභාග කර අවසන් කළේ නැත්නම් ඒවා ඉබේ අවලංගුවන ක්‍රමයක් සකස් කිරීමට  තමන් බලාපොරොත්තු වන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර පවසා ඇත.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ ඔක්තෝබර් 16 දින මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා පොලිස් බල ගැන්වීමේ වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.

ඒ මහතා පවසා ඇත්තේ පොලිස් නිලධාරීන්ට තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරන්නට ගොස් මානව හිමිකම් නඩු පවා වැටී ඇති බවත් එවැනි අය පිළිබඳ සොයා බලා ඔවුන්ට සහනයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ය.

එමෙන්ම දීර්ඝකාලීන චෝදනා පත්‍ර ඇති නිලධාරීන් පවා  සිටින බවත් එවැනි නිලධාරීන් 35 දෙනෙකුට උප පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරේ සිට සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත් වන විට චෝදනා පත්‍ර නිසා උසස්වීම් නොලැබෙන තත්ත්වයක් තිබූ බවත් ඔහු පවසා ඇත.

මෙවැනි ආකාරයෙන් චෝදනා පත්‍ර දීර්ඝ කාලයක් පැවතීම පොලිස් යාන්ත්‍රණයේ තිබූ අඩුපාඩුකම් බැවින් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සහ පොලිස්පතිවරයා සමඟ එක්ව ඒ පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරගෙන යන ඒ මහතා පවසා ඇත.

ඒ අනුව ආයතන සංග්‍රහයට අනුව මාස හයක් ඇතුළත චෝදනා පත්‍ර විභාග කර අවසන් කළේ නැත්නම් ඉබේ අවලංගුවන ක්‍රමයක් සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වන බවත් සති කිහිපයක් තුළ එම ගැටලු විසඳන්න ක්‍රමවේද සකස් කරන බවත් ඔහු පවසා ඇත.