රතන හිමි එතනමලු!

තම මන්ත්‍රීධූරය සඳහා අපේ ජනබල පක්ෂයේ ක්‍රියාමාර්ග මගින් කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවන බව අතුරලියේ රතන හිමියන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත.

තමන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා අපේ ජන බල පක්ෂය සමග සන්ධාන ගත වුවද තමන් එම පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු නොවන බවත් ඒ හිමියන් පවසා ඇත.

එබැවින්  එම පක්ෂයට තමන්ට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කැදවීමට නොහැකි බවත් ඒ හිමියන් පවසා ඇත.

තවද අපේ ජනබල පක්ෂයට පසුගිය පාර්ලිමේන්තු  මැතිවරණයේදී හිමි වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය පක්ෂයට අයිත් මන්ත්‍රී ධුරයක් බවත්, එම මන්ත්‍රී ධුරය අවභාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවත් අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක සුසන්ත කොඩිතුවක්කු පවසා ඇත.

ඒ මහතා පවසා ඇත්තේ රටේ ජනතාව තම පක්ෂයට ලබාදුන් ඡන්දය දේශපාලන ඩීල් සඳහා අවභාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවය.

රතන හිමියන්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ ස්ථාවරය පිළිබඳව ඔක්තෝබර් 16 දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබුණු අතර  එහිදි ඒ මහතා මේ බව පවසා තිබුණි.