4 වතාවක් චීන පොහොර ෆේල්! ඒත් නැව මඟ

මෙරට මහ කන්නය සදහා වී වගා කිරීමට චීනයේ ක්විංඩාඕ සීවින් බයෝටෙක් ගෘප් ලිමිටඩ් සමාගමෙන් ආනයනය කිරීමට නියමිත කාබනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ සිව්වන පරීක්ෂණයෙන්ද ඒවා ප්‍රමිතියෙන් තොර බව තහවුරු වී ඇත.

ඔක්තෝබර් 15 වන දින ශ්‍රී ලංකා ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවාව මේ බව සදහන් කරමින් සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගමට ලිපියක් මගින් දන්වා ඇති අතර එහි පිටපතක් කෘෂීකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්දටද යොමු කර ඇත.

අදාල පොහොර ජීවානුහරණය කර නොමැති බවත්, ශාඛවලට හානිකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් එහි සිටින බවත් පරීක්ෂණයේදී තහවුරු වී ඇති බව එම ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවාව විසින් නිකුත් කළ අවසන් වාර්තාවට අනුව මෙම කාබනික පොහොර සාම්පලයත් ප්‍රමිතියෙන් තොර ඒවා බව තහවුරු වී ඇති අතර එහි අර්වීනියා ඇතුළු හානිකර බැක්ටීරියා අඩංගු බව තහවුරු වී ඇත. එම නිසා  අදාල චීන පොහොර සමාගමෙන් ගෙන ඒමට නියමිත නෞකාවේ අඩංගු චීන කාබනික පොහොර මෙරට සිදු කරන වී වගාවන්හි ප්‍රමිතීන්ට නොගැලපෙන බවත් එම ලිපියේ සදහන් කර ඇත.