ජයසුමනගේ හැන්දෙන් ජයසුමනටම බෙදාදීම

චන්න ජයසුමන

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ දත්ත පද්ධතියේ දත්ත ගොනු කිහිපයක් මකාදැමීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන පත්කළ කමිටුවෙන් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ජයසුමන මහතා යටතේ ඇති ඖෂධ සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙත පැවරිය යුතු බවට නිර්දේශයක් නිකුත් කර ඇත.

ඖෂධ සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා  සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක්ද පත්කළ අතර එහි සභාපතිවරිය ලෙස විශ්‍රාමික අධිකරණ විනිසුරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන මහත්මිය කටයුතු කරයි.

මේ වනවිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා විමර්ශන සිදුවෙමින් තිබෙනවා. අදාල විමර්ශනවලට අනුව පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.