පළාත් සභාවට ශ්‍රිලනිප තනිවම?

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා පක්ෂය සූදානම් කිරීමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව තීන්දු කොට ඇති බව මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබුණි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ පැරණි ක්‍රමයටද, අලුත් ක්‍රමයට දැයි තවමත් තම පක්ෂය කිසිවක් නොදන්නා බවත්, ඒ ගැන තීරණ කරන්නේ රජය බවත් සිරිසේන මහතා පවසා තිබුණි.

මේ වන විට රට තුළ පවතින තත්වය පිළිබඳව ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්නට හැකියාවක් ඇති නමුත්, ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් සොයවා වෙනුවට ඒවා විවේචනය පමණක් සිදු කළ නොහැකි බවත් ඒ මහතා පවසා තිබුණි.

පවතින ආර්ථික අර්බුධය හමුවේ ජනතාව දැඩි ආර්ථික පීඩනයකින් පසුවන බවත් ජනතාවට එම ප්‍රශ්ණවලට විසඳුම් ලබා දිය යුතු බවත් ඒ මහතා පවසා තිබුණි.

එම ප්‍රශ්ණවලට ක්ෂණික විසදුම් නැති බවත් ඒවාට සැලසුම් සහගත විසදුම් සෙවිය යුතු බවත් ඒ මහතා පවසා තිබුණි.

ඔක්තෝබර් 15 දින මෙම මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම පැවැත්වී ඇති අතර හැකි ඉක්මණින් පළාත් සභා මැතීවරණය පවත්වන ලෙසට ආණ්ඩුවට දැනුම් දීමටද මෙහිදී  තීන්දු කර ඇත.

ඒ අනුව වහාම හිස්ව පවතින ආසන සංවිධායක ධූර ලබන සතිය තුළ පිරවීමට අවශ්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන්නට පක්ෂය තීරණය කර ඇති බව දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසා ඇත.

බිම් මට්ටමේ සංවිධායන කටයුතු කොවිඩ් වසන්ගතයත් සමඟ අඩාල වී තිබුණු බවත් එම කටයුතු නැවත ආරම්බ කර සංවිධායකවරුන් සමඟ ගොස් දිස්ත්‍රික් වශයෙන් එම කටයුතු සංවිධානය කිරීමට පක්ෂය තීරණය කළ බවත් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසා ඇත.