ගුරුවරු පාසල්වලට එන්න ඕනේ! ආවෙ නැත්නම් මර්දනය කරලා මේක ඉවරයක් කරන්න ඕන! මට දෙන්න මම කරන්නම්!

ගුරුවරුන් පාසල් පැමිණ ඉගැන්වීම ආරම්භ කළ යුතු බවත්, වර්ජනය අවසන් කිරීමට ඔවුන් සූදානම් නොමැති නම් මර්දනයේන් හෝ එය සිදු කළ යුතුව ඇති බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක මහතා  පවසා  ඇත. 

තමන්ට එය බාරදුනහොත් වර්ජනය අත්හිටුවා පෙන්වන බව මන්ත්‍රීවරයා පවසා තිබුණි.

‘වර්ජනය.. මම නම් දන්නවා ඒක විසඳන හැටි. ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමත් මේකට පුලුවන් තරම් සාමකාමී සිසඳුම් නේ හොයන්න යන්නේ. ගුරු මාතාවන් ගුරු පියවරුන් පාසල්වලට ඇවිත් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වර්ජනය පරාජය කරලා, මර්ධනය කරලා විසදුම් හොයන්න ඕනේ. එච්චරයි.. අතිතයේ මේවා කරලා තියෙනවා.

පොහොසත් වෙච්ච රටවල් ගත්තාම ලීක්වාන් යූලා, මහාතීර් මොහොමඩ්ලා, ඩෙන්ග් ෂියාවෝපිංලා මේවාගේ වර්ජනවලට ඉඩදී ගෙන හිටියා නම් ඒ රටවලුත් අපි වගේ දුප්පත් රටවල්. ඒ රටවල් ලෝකේ පොහොසත් රටවල් වෙලා තියෙනවා. ඒ විරෝධතා යට කරලා වැඩේ කරපු නිසා.’