ජාතික උරුම හඳුනාගන්න අලුත් ආයතනයක්! පන්සල් ටිකකින් එහාට ජාතික උරුම දකීවිද?

ලංකාවේ ජාතික උරුම නිශ්චිතව තිරණය කරන්න අලුත් ආයතනයක් හදන්න කැබිනට් තින්දුවක් අරන්. අගමැති සහ ආගමික හා සංස්කාතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විදියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තමයි ඒකට කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ.

අතට අහුවෙන සහ අහු නොවෙන උරුමයන් ගැන ඒ ආයතනය බලනවාලු.

ලංකාවේ ජාතික උරුමයන් කියන  එක බොහෝ විට බෞද්ධාගමික ආයතනලට සීමා වෙන බව දකින්න පුළුවන්. ඒත්, විවිධාකාර ජනවර්ගයන් නියෝජනය වෙන බොහෝ දේවල් ජාතික උරුම විදියට පිළිනොගෙන විනාස වෙලා යන හැටිත් දකින්න පුළුවන්. මේ සටහන අයත් ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ හරි සැලකිල්ලක් නැතිව විනාස වෙන මන්නාරමේ ඩොරික් බංගගලාව.

ඉබ්බන්කටුව සුසාන භූමිවල ඉඳන් නොයෙකුත් පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති නමුත්, ආගමික වටිනාකමක් නැති ස්ථාන සැලකිල්ලට ලක් නොවී විනාස වෙන හැටි අපි දැකලා තියෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු ජාතික උරුම විදියට ඇවිදලා බලන්න, රසවිඳින්න කැමති වෙන්නේත් එක්කෝ ආගමික, නැත්නම් ‘පෞඪ ඉතිහාසය’ කියලා අපි රසවිඳින්න කැමති සීමිත ඉතිහාස කතාන්දර ප්‍රමාණයකට අයිති ස්ථාන විතරයි.

ලංකාවේ රාජ්‍යය හැම ජාතියටම සමාන නැති බව පැහැදිළිව පේන තැනක් තමයි ඔය ජාතික උරුමයන් කියන විෂය. අපි කියන්නේ මුස්ලිම්, දෙමළ විතරක් නෙවෙයි. ලංකාවේ ඉන්න අනෙකුත් ජනවර්ග බොහොමයකට අයිති උරුමයන් නිසි ලෙස සංරක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. සැමරීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අගමැතිවරයා හදන ආයතනයෙන් හෝ ඒ තත්වය වෙනස් වේවි කියා බලාපොරොත්තු වෙමු. 

කැබිනට් තීන්දු දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය නිවේදනයේ ඔය ගැන සඳහන් වුණේ මෙහෙමයි.

‘ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුම නිශ්චිතව තීරණය කිරීම හා හඳුනාගැනීමට සුදුසු ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුම නිශ්චිතව හඳුනාගැනීම සඳහා නිර්ණායකයක් හෝ ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු සැලකිල්ලට ගෙන ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාව තහවුරු කෙරෙන ස්පර්ශනීය නේම අස්පර්ශනීය ජාතික උරුම හඳුනාගැනීම සඳහා මහජන අදහස් ද විමසා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම පිණිස 2021 නොවැම්බර් මස 16 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම තිරණය ප්‍රකාරව පත් කරන ලද කමිටුව විසින් සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු ජාතික උරුමයන් හඳුනාගැනීම, ලේඛනගත කිරීම, ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, අභිරක්ෂණය, නියාමනය, අත්පත් කර ගැනීම, පර්යේෂණ පැවැත්වීම ආදී කටයුතු නිසි පරිදි කළමණාකරණය කිරීම සඳහා මධ්‍යගත ස්වාධීන ආයතන ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මධ්‍යගත ස්වාධීන ආයතන ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව එමගින් පෙන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කකළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.’