ව්‍යාපෘති අසාර්ථක නම් මුදල් නැහැ – බැසිල් කියයි..

ව්‍යාපෘතියක්  අසාර්ථක වුවහොත් ඒවාට මුදල් ලබාදීම නවත්තන බව  මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ ඔක්තෝබර් 12 වෙනි දින මුදල් අමාත්‍යංශයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් පැවැති සාකාච්ඡාවකදීය.

ව්‍යාපෘති සඳහා ඉදිරි අයවැයෙන් සම්පූර්ණ වර්ෂයටම මුදල් වෙන් නොකරන බවත් මුදල් වෙන් කරන්නේ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය කාර්තුවෙන් කාර්තුවට නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

සාර්ථකත්වයක් නොපෙන්වන ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල්  නැවත වෙන් නොකරන බවත් මෙරට  ආහාර හිඟයකට ඉඩ නොතබන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.