ඛනිජ තෙල් මිලත් ඉහළට

ඛනිජ තෙල් මිල ගණන්ද ඉහළ දැමිය යුතු බව එම සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ ඔක්තෝබර් 11 වෙනි දින කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පවසා තිබුණි.

ඒ මහතා පවසා ඇත්තේ පසුගිය අගෝස්තු මස 31 වනදා වන විට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 70ක පාඩුවක් ලබා ඇති බවය.

ඒ නිසා පවත්නා තත්ත්වය මත ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමිය යුතු බව පිළිබඳව තමන් බලශක්ති අමාත්‍ය උදයගම්මන්පිල මහතාවද දැනුවත් කර ඇති බව ඒ මහතා පවසා ඇත.