රථගාලක් හදන්න.. ජේතවනය ඩෝසර් කරයි!

අනුරාධපුර ජේතවන ස්තූප පුදබිමේ උතුරු දොරටුව ප්‍රදේශය බැකෝ යන්ත්‍රයක් යොදා හාරා පස් ඉවත්කර බරපතළ හානියක් කර ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

ඔක්තෝබර් 07 දින සවස් වරුවේ මෙම හෑරීම් සිදු කර ඇත.

ස්තූපයේ උතුරු දොරටුව ආසන්නයේ අඩි දෙකහමාරක් තුනක් පමණ ගැඹුරට බැකෝ යන්ත්‍ර මගින් හෑරීම නිසා භූගත ස්මාරකවල කොටස් ගැලවී එම පැරණි ගඩොල් කැබලි මතු වී ඇති බව පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා තිබුණි.

මෙම මහා පරිමාණ හෑරීම පිළිබඳව අරුණ පුවත්පත මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිලධාරියකුගෙන් විමසීමක් සිදු කර තිබුණු අතර ඔහු පවසා ඇත්තේ එම ස්ථානයේ රථගාලක් ඉදිකිරීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවය.