ගැසට් හකුලගත්තා වගේ..හදිසි නීති ගැසට් එකත් හකුලගන්න.. – හර්ෂ

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මත පනවා තිබූ මිල පාලන ගැසට් ඉවත් කර ඇති නිසා දැන් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිකුත් කළ හදිසි නීති ගැසට්ටුවද ඉවත් කර ගත යුතු බව සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීය. 

”ඉස්සෙල්ලම් කියන්න ඕනේ සියලු ගැසට් මොවුන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. හාල්වලට ගැසට් එකත් නැහැ. වී වලට ගැසට් එකත් නැහැ සීනි වලට ගැසට් එකත් නැහැ. ගෑස් වලට ගැසට් එකත් නැහැ. පාන් පිටිවලට ගැසට් එකත් නැහැ. කිරිපිටිවලට ගැසට් එකත් නැහැ. සියලු ගැසට් අයින් කරලා. එහෙම නම් ඉස්සෙල්ලම් අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලනවා කරුණාකරලා හදිසි නීති ගැසට් එක දැන් අයින් කරන්න. හදිසි නීති ගැසට් එක ගැහුවේ අර ගැසට් ආරක්ෂා කරන්න. ඒ ගැසට් අයින් කරා නම් හදිසි නීති ගැසට් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ තවදුරටත් හදිසි  නීති ගැසට් එක ගහගෙන හිටියොත් ඒකෙන් මුළු ලෝකයටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් පාගලා දාන්න, ජනතාවට කතා කරන්න තියෙන අයිතිය කුඩුපට්ටම් කරන්න පමණයි ඔය හදිසි නීතිය ගෙනල්ලා තියෙන කියන එක. ඒ නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමනි අර ගැසට් අයින් කළා වගේම ඒ ගැසට් බේරා  ගන්න ගහපු හදිසි නීති ගැසට් එකත් අයින් කරගන්න.”