පාදෙනිය ඇතුළු පිරිසට වාරණ නියෝග 2ක්!

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා ඇතුළු එම සංගමයේ නිළධාරීන්ට වාරණ නියෝග දෙකක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මොරටුව දිසා අධිකරණයේ දිසා විනිසුරු දමින්ද රාමනායක මහතා එම වාරණ නියෝග ලබා දී ඇත්තේ වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතා ගොනුකර තිබුණු නඩුවක් කැඳවූ අවස්ථාවේදී.

ඒ අනුව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව එම සංගමයේ කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා අතුරු පාලන කමිටුවක් පත් කරන ලෙස එක් නියෝගයක සඳහන් වේ.

එම අතුරු කමිටුව පත් කිරීම සඳහා සංගමයේ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතු බවත්, ඊට කිසිදු බාධාවක් එල්ල නොකළ යුතු බවත් දෙවැනි වාරණ නියෝගයේ සඳහන් කර ඇත.

අදාල අතුරු කමිටුව පත් කිරීමට අදාල කටයුතු සඳහා වෛද්‍ය චමල් සංජීව මහතා ඇතුළු පිිරිසට රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්‍ගේ සංගමයේ කාර්යාලට ඇතුළුවීමේදී බාධා සිදු ‍නොවිය යුතු බවත් නියෝගයේ සදහන් කර ඇත.

පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහතා ඇතුළු නීතිඥ කණ්ඩායමක් පෙනී සිටි ඇත.

නිලවරණය නොපත්වා බලහත්කාරී ලෙස දිගින් දිගටම අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා ඇතුළු නිළධාරී මණ්ඩලය අදාල තනතුරුවල සිටින බව පවසමින් චමල් සංජීව මහතා මෙම නඩුව ගොනුකර තිබුණි.