බැසිල්ගේ අයවැයේදී විමල්ගෙන් පළිඅරන්ද? වියදමෙන් බාගයක්ම කපලා!

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමාගේ හිතවතෙක් නම් නෙවෙයි. දිගින් දිගටම බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට ඍජු, වක්‍ර විවේචන එල්ල කළ කෙනෙක්. විශේෂයෙන් විමල් වීරවංශට හිතවත් උදවිය සහ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට හිතවත් උදවිය හිතවත් උදවිය නිතර ගැටෙන හැටි අපි දකිනවා.

ඒත් හැන්ද තියෙන්නේ බැසිල් මහත්තයා අතේනේ.

පව්! විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාගේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට 2022 අයවැය කෙටුම්පතේ දීලා තියෙන්නේ බිලියන 1.6යි.

ඔහුට 2021 අයවැයේදී බිලියන 3ක් විතර වෙන් කරලා තිබුණා. මෙදා පාර ඒකෙන් බාගෙට බාගයක් කපා දාලා. බිලියනයකට වැඩි මුදලක් අඩු කරලා තියෙන්නේ මූලධන වියදම්වලින්. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර ව්‍යාපෘතිවලට යොදවන්නට තියෙන වියදම්වලින්.

මෙය වාර්ෂික අයවැයකදී අමාත්‍යාංශවලට වෙන් කරන මුදල්වල හැටියට පොඩි මුදලක්. විශේෂයෙන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ඉස්සර මීට වඩා වැඩි මුදලක් වෙන් වුණා. කොහොමත් විමල් වීරවංශ මහතාට ‘කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය’ කියන සාම්ප්‍රදායිකව ප්‍රබල ඇමතිකමක් දුන්නාට ඒ යටතේ තිබුණ ආයතන ගොඩක් බතික් කර්මාන්ත, මැටි කර්මාන්ත ආදී විහිළු නම් තියෙන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට කඩලා බෙදුවා. අඬු කඩපු එකක් තමයි ඔහුට ලැබුණේත්. ඒකෙ තියෙන මුදලත් කැපීමෙන් පේන්නේ විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයාට අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කිරීමෙන් නමක්, දේශපාලන බලයක් හදාගන්න තියෙන ඉඩකඩ ඇහිරී තියෙන බව.

ඉස්සර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කාලයේදී නම් නිවාස හා ඉදිකිරීම් විෂය පවරලා, ඉංජිනේරු සංස්ථාව සහ භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව ආදී විෂයන් පවරලා ලොකුම ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්න විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයාට පසුබිම හදලා දීලා තිබුණා. කොටින්ම කීවොත්, රණසිංහ ප්‍රේමදාසලා ජනාධිපතිකමට පාර හදාගත්ත අමාත්‍යාංශය තමයි විමල්ට දීලා තිබුණේ.

නිවාස ඇමති කාලේ දැවැන්ත නිවාස සංකීර්ණ විවෘත කරපු ඔහු මෑත කාලේ චූටි චූටි සල්පිල් ආදිය විවෘත කරන හැටි දකින්න තිබුණා. උදාහරණයක් විදියට සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා කඩුවෙල පැත්තේ පුංචි පොහොර ගබඩාවකට මුල්ගල තියපු උත්සවේක ඡායාරූප පෙළක් ඔහුගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටුවල තිබුණ හැටි දකින්න හැකියි. ඉදිරියේදී ඔහුගේ ව්‍යාපෘති තවත් පුංචි වේවි.

විමල් දඟ කළාට හොඳ වැඩේ.

2021 අයවැය

2022 අයවැය