මෛත්‍රී ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ ශ්‍රීලනිප මූලස්ථානයට කැඳවයි!

කෙරවළපිටිය යුගදනවි විදුල බලාගාරය අමෙරිකාවට පැවරීම ගැන සාකච්ජා කරන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රිපාල සිරීසේන මහතා ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ නායකයන් ශ්‍රීලනිප පක්ෂ මූලස්ථානය කැඳවලා තියෙනවා.

මේ සාකච්ඡාව ඔක්තෝබර් 07 වෙනිදා දහවල් 2ට පවත්වන්න නියමිතයි.

මේ සාකච්ඡාවට වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන්ටද ආරාධනා කරලා.