චීනයෙන් ගේන්න ගිය ජෛව කුණු ගොඩ ගැන විවාද කරන්න ආණ්ඩුව බෑ කියලා!

චීනයෙන් ගෙන්වූ කාබනික පොහොර සාම්පලවල හානිකර බැක්ටීරියා සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්ලබා දෙන්න කියලා සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඉල්ලුවත්, ඒ ඉල්ලීම ආණ්ඩු පක්ෂය ප්‍රතික්ෂේප කරලා.

මේ සතියේ විවාදයක් දෙන්න බැහැ කියලා සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන කීවාලු.

ඕනෑම නම් ඊළඟ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව තියෙන දවසක ඒ ගැන විවාදයක් දෙන්නම් කියලා.

මේ බව අරුණ පත්තරය වෙත විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධානක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කියා තියෙනවා.

ඔහු වැඩිදුරටත් පක්ෂ නායක රැස්වීමේ සිදු වූ දෙයක් ගැන මෙහෙම කියා තිබුණා.

‘අපි ඩඩ්ලි සිරිසේනගේ සහල් ප්‍රශ්නය ගැනත් කතා කළා. ඒ වෙලාවේ මරු හිනා යන වැඩක් වුණා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන අපි ඔක්කොටම ඇහෙන්න කිව්වා එදා බත් දුන් පියා ඩඩ්ලි සේනානායක, ඒත් අද බත් දෙන පියා ඩඩ්ලි සිරිසේන කියලා.’ යනුවෙන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කීවායැයි අරුණ පත්තරයේ ලියා තිබුණා.