රන්ජන් ජීනිවා යනවාලු!

වසර 4ක බරපතළ වැඩ ඇතිව සිරගතව සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට තීන්දු කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන පවසා ඇත.

සැප්තැම්බර් 29 වන දින රන්ජන් රාමනායක මහතා හමුවීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ තමන් ජිනිවා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලි කිරිමට රන්ජන් රාමනායක මහතා තමන්ට අවසර දුන් බවය.

තවද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයටද රන්ජන් මහතාගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන බවත් කාවින්ද මහතා පැවසීය.

තවද රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ නිදහස වෙනුවෙන් තමන්ගේ අරගලය දිගටම ගෙන යන බවත් ඒ මහතා පැවසීය.