‘ඩාර්ලි පාරේ ඉඩමක් අල්ලගෙන’ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සහ පොලීසියට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්..!

ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලත්, ” ඕක් ස්ටී‍්‍රට්” සමාගම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සහ පොලීසියට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සැප්තැම්බර් 24 දින ගොනු කර ඇත.

අදාල සමාගම චෝදනා කරන්නේ නීත්‍යනුකූලව ඔවුන්ට අයත්ව තිබෙන, ඩාර්ලි පාරේ පිහිටි පර්චන් 214 ක ඉඩමක්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් බලහත්කාරයෙන් අත්පත්කර ගෙන ඇති බවය.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබුණු අදාල ඉඩම, 2006 වසරේදී, ඕක් ස්ටී‍්‍රට් සමාගම විසින් මිලදීගෙන ඇති අතර, පසුව එම සමාගම, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සමග හවුල් ව්‍යාපාරයක් සදහා අත්සන් කර ඇත.

ඕක් ස්ටී‍්‍රට් සමාගම, ඉඩම සදහා ගෙවිය යුතු මුළු මුදලම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇති බව පවසයි.

එසේ තිබිය දී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට සම්බන්ධ ආරක්ෂක නිළධාරීන් යැයි කියා ගන්නා පිරිසක් එම ඉඩමට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීමට උත්සාහ කර ඇත.

ඉඩමට ඇතුළුවීම සදහා කිසිදු නීතිමය අවසරයක් ඔවුන් ලබාගෙන නොතිබුණු බවත් ඕක් ස්ටී‍්‍රට් සමාගමේ නියෝජිතයන් මරදාන පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇත.

ඉන්පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා වෙනුවට, මරදාන පොලිසියේ නිළධාරින් පිරික්, සැප්තැම්බර් 19 වන දා දිනයේ දී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරීන් යැයි හදුන්වාදෙන ලද විශාල පිරිසක් ද සමගින් අදාල ඉඩමට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී ඇති බවත් පෙත්සමේ සදහන් කර ඇත.

පොලිසිය සමග පැමිණි අනෙක් කණ්ඩායම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරීන් නොවන බවත් ඔවුන් සදහන් කර ඇත.

තවද අදාල ඉඩමට ඇතුළු වීම ඕක් ස්ටී‍්‍රට් සමාගමේ නියෝජිතයන්ට තහනම් කර ඇති බවත් ඉඩමට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකු අත් අඩංගුවට ගන්නා බවත් පොලිසිය තම සමාගමට තර්ජනය කර ඇති බවත් පෙත්සම් කරුවන් සදහන් කර ඇත.