කියවා බඩ අල්ලන් හිනාවෙන්න! රට විකිණීම ගැන මහින්ද, ගෝඨා වීරසේකර කී ඉතිහාසගත කතා!

ඔබේ හාස්‍යමය සුවය පිණිස මේ ආණ්ඩුව ගන්න කලින් දේශීය සම්පත් විකිණීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ දැමූ විශේෂ නිවේදනයක් සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ ප්‍රකාශයක් ඇතුළු විනෝද සාගරයක් මෙහි ඇතුළත්.

කියවා සීරියස් නොගන්න. හිනාවෙන්න.

‘ශ්‍රී ලංකාව වෙන්දේසි කිරීම

හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලීකරණය කරනු ලැබූ ආකාරය නිසා මුළු ජාතියම මහත් තිගැස්මකට ලක්වී ඇත. ලංකාව සතු වූ වැදගත්ම උපායමාර්ගික රාජ්‍ය දේපොළක් පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ගිවිසුම අස්සන් කිරීමට පෙර එය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට ආණ්ඩුවට යුතුකමක් තිබුණත්, එවැනි කිසිදේකට ඔවුන් ඉඩහැරියේ නැත. වරායේ වටිනාකම තක්සේරු කළේ කවුදැයි කියා කවුරුත් දන්නේ නැත. මේ සම්බන්ධයෙන් තාක්‍ෂණික ඇගැයීම පිළිබඳ වාර්තාවක් කිසිවෙකුත් දැක නැත. හම්බන්තොට වරාය සඳහා ලන්සු ඉදිරිපත් කළ දෙපාර්ශ්වය අතරින් අදාල සමාගම තෝරාගනු ලැබුවේ කුමන නිර්නායක මතදැයි කියාවත් ආණ්ඩුව ජනතාවට පැහැදිලි කර නැත. අපට ලැබී ඇති සියලුම තොරතුරුවලින් පෙනෙන්නේ, ලංකාවට වඩාත්ම වාසිදායක වූයේ අනෙක් ලන්සුව බවයි.

මගේ ආණ්ඩුව විදේශිකයන් හා විදේශීය සමාගම් ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම සීමා කරමින් 2014 අංක 38 දරණ ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීමේ) පනත සම්මත කළ බවද, වත්මන් ආණ්ඩුව ඒ පනවා තිබූ සීමා කිරීම් 2017 අංක 3 දරණ සංශෝධන පනතකින් ඉවත් කළ බවද කවුරුත් මතක තබාගත යුතුය. මගේ ආණ්ඩුව කළේ අලුත් දේවල් ඉදිකිරීමය. වත්මන් ආණ්ඩුව කරන්නේ, මගේ ආණ්ඩුවෙන් නිර්මාණය කළ දේවල් විකුණා ජීවත්වීමයි.

මගේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට පුද්ගලීකරණට හා විදේශීයකරණයට විරුද්ධ වූවා පමණක් නොව, කලින් ආණ්ඩුවලින් පුද්ගලීකරණය කර තිබුණු ඇතැම් ආයතන ආපසු රජයට පවරා ගත් බවද කවුරුත් දනී.

වර්තමානයේ සිදුවෙන ආකාරයට දිගටම වැඩකටයුතු කෙරුණොත්, මේ ආණ්ඩුව අවසන් වන විට ලංකාවේ කිසිදු දේපොළක් ඉතිරි වන්නේ නැත. මුළු ලංකාවම විදේශීය ගැනුම්කරුවන්ට විකුණා දැමීමට මේ ආණ්ඩුවට ඇති සැලසුමට එරෙහිව ජනතාව සෑම ගමකම, සෑම නගරයකම හා සෑම වැඩපොළකම සංවිධානය විය යුතුය.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ – අද දෙරණ -01.08.2017’

‘රටට ආදරය කරන පුද්ගලයන් වශයෙන් රටේ සම්පත් විකිණීමට සහ රට නිවට රාජ්‍යයක් බවට පත්කිරීමට කටයුතු කරන වත්මන් සියලු පාලකයන්ට විරුද්ධව දේශද්‍රෝහී යන චෝදනාව යටතේ දඬුවම් ලබා දීමට අපේ රජයක් යටතේ කටයුතු කරනවා.’

-සරත් වීරසේකර – අද දෙරණ -01.08.2017

පොලීසිය භාර ඇමති විදියට සරත් වීරසේකට මහතාට දැන් පුළුවන් තමන්ගෙම ආණ්ඩුවේ ලොක්කන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

‘වත්මන් රජය විකුණා දැමූ සම්පත් සියල්ල යළි රජයට පවරා ගන්නවා…’

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ
22.10.2019 – දිවයින