බණ්ඩාරණායක කියන්නේ කෙළවෙලාම ගියත්, අබිමානෙ රකින එකද? -විදුරගේ විග්‍රහය

විදුර වික්‍රමනායක මහතා යුගදනවි බලාගාරයේ සීයට 40ක් ඇමෙරිකානු කම්පැණියකට ලබාදීම ගැන සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා කරපු ප්‍රකාශයකදී, බණ්ඩාරණායක දර්ශනය ගැන සඳහනක් කළා.

මේ බලාගාරයේ සීයට 40ක් ලබාදීමේදී අප විරුද්ධ වන්නේ විවෘත, තරගකාරී මිල කැඳවීම් නැතිව තනි සමාගමකට හිතුමතේට දීම, ඒ ගැන පාර්ලිමේන්තුව තියා කැබිනට් මණ්ඩලයවත් නිසිපරිදි දැනුවත් නොකිරීම, වංචනික විදියට කටයුතු කිරීම ආදී පදනම් මත. එහෙම නැතිව විදෙස් ආයෝජන අනවශ්‍යයි කියන හද්දා පරණ අදහස් මත නෙවෙයි.

ඒත්, ලංකාවේ හැම තැනදීම ‘බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති’ වගේ වචන පාවිච්චි කරමින් හිඟමනට වැටුණත් ‘අභිමානය රකිනවා’ කියමින් ළිංමැඩියන් වාගේ ඉඳීමේ පුරුද්දකුත් තියෙනවා. මේක දේශපාලනිකව කසඩ පුරුද්දක් කියලයි අපි හිතන්නේ.

මේක විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමාට අපහාසයට ලියූ සටහනක් නෙවෙයි. පොදුවේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය ගැන අපේ අදහස කීමක්.

විදුර වික්‍රමනායක මහතාගේ ප්‍රකාශය පහතින්.

‘බණ්ඩාරණායක මහත්මයා රජය ගත්ත ගමන් ඉස්සෙල්ලාම කළේ කටුනායක සහ ත්‍රිකුණාමලය හමුදා කඳවුරු දෙක බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් ලංකාව රජය සතු කරගත්තා. දිගටම බ්‍රිතාන්‍යයන් සතුව තිබුණා නම් ලංකාවට වාසිදායක දේවල් ලැබෙන්න තිබුණා. හැබැයි අපේ අභිමානය කියන දේ වඩා වැදගත්. අපි දුප්පත් ජාතියක් වෙන්න පුළුවන්. දුප්පත් රටක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න. අපට අභිමානයක් තියෙනවා. ඉතිහාසයක් තියෙනවා. උරුමයක් තියෙනවා. ඒ ඉතිහාසයට, උරුමයට පයින් ගහනවා නම් ඒ දේශපාලනඥයන් සහ දේශපාලන සංවිධාන මේ රටේ වැඩි කාලයක් පැවතිලා නෑ. අපි තවමත් පෙනී සිටින්නේ අපේ රටේ සම්පත් පිටරටට විකුණන්න දෙන්න බෑ.’