ලබන අවුරුද්දේ බිලියන තුන්දාහක් ණය ගන්නවාලු! රජයේ වියදම බිලියන පන්දාහක්ලු! -ජයවේවා!

රජය 2022 වසරේදී රුපියල් බිලියන 3184ක ණය ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව අරුණ පුවත්පතේ වාර්තාවක් තිබුණා. ඒ මෙවර අයවැය අනුව ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන ණය ප්‍රමාණය. රජයේ සම්පූර්ණ වියදම බිලියන 5134ක්ලු.

ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සුපුරුදු ආර්ථික කඩාවැටීමේ දිගුවක් විදියට ඒ මුදලින් අඩකටත් වඩා ණය විදියට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

අරුණ පුවත්පතේ උදයජීව ඒකනායක ලීව වාර්තාව පහතින්.

‘එළැඹෙන වසරේදී (2022) දේශීය හා විදේශීය මූලාශ්‍රවලින් රුපියල් බිලියන 3184ක ණය ලබා ගැනීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. ලබන වසරේ රජයේ සමස්ත වියදම රුපියල් බිලින 5134ක් ලෙස දැනට ගණන් බලා තිබේ.

ලබන වසරේ (2022) විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මේ වන විට සකස් කරන අතර එය ලබන මාසයේදී (ඔක්තෝබර්) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.’