මේක අයෝජනයක්! සම්පත් විකිණීමක් නෙවෙයි!

රටේ ආර්ථිකය සංවර්ධන කිරීමට නම් විදේශ ආයෝජකයන් පැමිණිය යුතු බවත් එසේ පැමිණෙන ආයෝජකයන් සමග රජය ඒකාබද්ධව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම යනු රටේ සම්පත් විකිණීමක් නොවන බවත් වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන පවසා ඇත.

හම්බන්තොට වරාය එක්වරක් නොව දෙවරක් 99 අවුරුදු බදු දීමේදී නිහඬව බලා සිටි අය වර්තමාන රජය සිදුකරන සංවර්ධන වැඩසටහනට නැති රකුසකු මවාපාමින් සිටින බවත් ඔහු පවසා ඇත.

ඒ අනුව කෙරවලපිටිය එල්. එන්. ජී. විදුලි බලාගාරයේ සියයට 40 ක කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට බදු දීම රාජ්‍ය දේපළ විකිණීමක් ලෙස පැවසීම කිසිසේත්ම පිළිගත නොහැකි බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.