වාහන ආනයනය ගැන දෙසැම්බරයේ ගන්න තීන්දුව! වාහන ආනයනය ගැන පිස්සු හැදෙන දත්ත!

වාහන ආනයනයට නැවත අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ලබන දෙසැම්බර් මාසයේදී තීරණයක් ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කියා තිබුණා.

විදේශ විනිමය තත්වය යහපත් වුණොත් විතරක් වාහන ආනයනයට ඉඩ දෙන බව තමයි කියා තිබුණේ. කොහොම වුණත් දැනටත් විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් ගොඩ එන මාර්ගයක් පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ නැහැ.

විශේෂයෙන් ඔහු කියා තිබුණේ සංචාරක කර්මාන්තය යළි සංවර්ධනය වීම වාහන ආනයනයට ඉඩ දීම සඳහා අවකාශය විවර කරනු ඇති බව. එහෙත්, තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් තත්වය යහපත් නැති නිසා සංචාරක කර්මාන්තයේ විශාල සංවර්ධනයක් ගැන නුදුරේ අවධානය යොමු කරන්න අසීරු වේවි. එවැනි වර්ධනයකින් විදේශ විනිමය පැමිණියත් මුලින් අවධානය යොමු කරන්නට සිදු වනු ඇත්තේ දැනටමත් දුර්වල වී තිබෙන අත්‍යවශ්‍ය ආනයන භාණ්ඩවලට.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාසික ආර්ථික දර්ශක අනුව 2021 ජුලි මාසය වෙද්දී වාහන ආනයන දත්ත සංසන්දනය කරද්දී කඩාවැටී ඇති තරම තේරුම්ගත හැකියි. පහත දත්ත සටහනේ තියෙන්නේ ඒ තොරතුරු. සමීපව නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න.

  

කොවිඩ් මර්දනය අසමත් වීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලද ආදායම කඩාවැටුණු ආදායම පහත දත්ත සටහනෙන්.