තෙල් හිඟයේ කතාව ගැන, ඛනිජ තෙල් සභාපතිගේ උත්තරේ

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව ඉදිරි මාසයක් සඳහා ඉන්ධන සංචිතයක් රට තුළ ඇති බවත් ඉදිරි මාස කීපයක සඳහා ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට විදේශ සැපයුම්කරුවන් සමඟ ගිවිසුම්ගතව ඇති බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ ලංකාදීප පත්තරේ මාධ්‍යවේදී යොහාන් බාසුරට කියලා.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව තිබෙන ගබඩා පහසුකම්වල ධාරිතාවට ඉන්ධන සංචිතය පවත්වා ගැනීම සාමාන්‍ය තත්වය බවත් නිරෝධායන ඇඳිරිනීතියත් සමඟ ඉන්ධන පරිභෝජනය පහත වැටීම නිසා රට තුළ තිබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය තවත් වැඩි විය හැකි බවත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා කියා තිබුණා.

රට තුළ කිසිඳු ඉන්ධන හිඟයක් නොමැති බව සඳහන් කළ සුමිත් විජේසිංහ මහතා ඉදිරියේදී ද එවැන්නක් උද්ගත නොවන බව ද සඳහන් කළාලු.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඩොලර් අර්බුදය නිසා, ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ණය ලබාගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ඒ පසුබිමේ ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවේදැයි රට තුළ බයක් ඇතිව තිබුණා. ඒ බයට ප්‍රධාන හේතුව මේ වෙද්දී කිරිපිටි, ගෑස් ඇතුළු ආනයනික පරිභෝජන භාණ්ඩ හිඟයක් රට තුළ ඇතිව තිබීම.