සතොස හොරකම් ගැන කියන්න ජනපති එනකම්!

ජනාධිපතිවරයා මෙරටට ආ පසු ඔහු මුණ ගැසී සතොස දූෂණ වංචා ගැන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට තමා බලාපොරොත්තුවන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ හිටපු විධායක තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

ඒ සඳහා සියලු ලියකියවිලි සූදානම් කර ඇති බවත් ඔහු පවසා ඇත.

එම දූෂණ,වංචා,අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඉන්පසු බලධාරීන්ට අයිති රාජකාරියක් බවද ඔහු පවසා ඇත.

මීට පෙර තමා ගෑස් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව නීතිපතිවරයා හමුවී කරුණු ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ අවස්ථාවේදීද තමාට බලධාරීන්ගෙන් විරෝධතා එල්ලවූ බවද ඔහු පවසා ඇත.