ලොහාන්ගේ සිදුවීම ගැන සොයන්න විශ්‍රාමික විනිසුරුවරියක්..

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට ඇතුළු වී කලහකාරී ලෙස හැසිරීම සහ රැඳවියෙකුගේ හිසට ගිනි අවියක් තබා තර්ජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාට එල්ල වී ඇති චෝදනා පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සදහා විශ්‍රාමික විනිසුරුවරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන පත් කර ඇත.

මෙම පත් කිරිම අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා සිදු කර ඇත.

මීට පෙර ඒ මහත්මිය මහර බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ ඝාතන සම්බන්ධයෙන් පත්කළ විමර්ශන කමිටුවේ සභාපතිවරිය ලෙසද කටයුතු කළාය.