ගුරු – විදුහල්පතිවරුන් CID ය රඳවා ගෙන ප්‍රශ්ණ කරයි!

ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමයේ සභාපති මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ සහ ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා ගෙන ප්‍රශ්ණ කරමින් සිටින බව ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ ඒකාබද්ධ සන්ධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත.

අදාල ප්‍රශ්ණ කිරීම් උදෑසන 10.00 සිට මේ දක්වා සිදු කරන බවත් ඔවුන් පවසා ඇත.

සැප්තැම්බර් 16 දින අණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියක් වන පොදු ජන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේ පිරිසක් වර්ජනයේ නිරත නොවන ගුරුවරුන්ට තර්ජනය කරන බවට සරත් වීරසේකර අමාත්‍යවරයාට පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබුණි.

ඉන් පසු සැප්තැම්බර් 17 දින සරත් වීරසේකර අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුන්වමින් වර්ජනයට සහභාගි නොවන ගුරුවරුන්ට තර්ජනය කරන බවට තමන්ට පැමිණිලි ලැබී ඇති පැවසීය.

එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇති බවත් ඒ මහතා මෙහිදි පැවසීය.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 18 වන මෙම විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරුවරියට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස දුරකතන ඇමතුම් මගින් දැනුම් දී තිබූණු අතර ඔවුන් පවසා ඇත්තේ සැප්තැම්බර් 21 දින අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටිය හැකි බවය.

මෙම දැනුම්දීම්වලින් පසු සැප්තැම්බර් 18 වන දින ඉහත සඳහන් කළ විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරුවරියට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස දුරකතන ඇමතුම් මගින් දැනුම් දී තිබූ අතර, ඔවුන් අද දින පැමිණිය හැකි බව දැනුම් දෙන ලදී. අනතුරුව පොලීසියෙන් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට ද පැමිණ අදාළ කැඳවීම සිදු කරන ලද අතර, ඔවුන් අද දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවන ලදී.

මේ තත්වය තුළ මෙම වෘත්තීය අරගලයට දිගින් දිගටම විවිධ අවලාද නගමින් සිටින පොදු ජන අධ්‍යාපන සේවක සංගමය ආණ්ඩුවේ උවමනාව මත සිදු කරන ලද කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාවලියක් ලෙස ගුරු විදුහල්පතිවරු මෙලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවීම හැදින්විය හැකි බවත් මේ ආකාරයේ තර්ජනයක් පැවතියේ නම් පොලීසියට පැමිණිලි නොකර සරත් වීරසේකර ඇමතිවරයාට පැමිණිලි කිරීමෙන්ම එය පැහැදිලි වෙන බවත් නිවේදනයේ සදහන් කර ඇත.

මෙවැනි කුමන්ත්‍රණකාරී ක්‍රියාමාර්ගවලින් ගුරු විදුහල්පති අරගලය නතර කිරීමට හෝ ගුරු විදුහල්පතිවරු බිය ගැන්වීමට නොහැකි බව අවධාරණය කරන අප, ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි නාටකීය ක්‍රියාමාර්ග නවතා ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැටලුවට පිළිගත හැකි සාධාරණ විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසත් නිවේදනයේ සදහන් කර ඇත.

https://fb.watch/89pUrWqDwb/