ප්‍රකාශයක් දෙන්න ගිය ගුරු විදුහල්පතිවරුන් පැය 3.30 ක් බංකුවේ

ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමයේ සභාපති මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ  සහ ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේ  මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක්ව  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පැය 3.30 ක් ඉන්දවා තබා ඇත.

සැප්තැම්බර් 21 දින අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් ලබා දීම අදාල ගුරුවරිය සහ විදුහල්පතිවරයා ගොස් තිබුණි.

ඔවුන්ගේ නීතිඥවරුන් ඔවුන් සමඟ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළට ගොස් ඇති අතර පැය 4 කට වැඩි කාලයකට පසු ඔවුන් එහින් පිටතට පැමිණ තිබුණි.

ඉන්පසුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමයේ සභාපති මොහාන් පරාක්‍රම වීරසිංහ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මෙසේ පැවසීය.

“උදේ 10 ට අපි අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළට ගියේ.පැය 3.30ක් අපිව ඇතුලේ ඉන්දවලා තියා ගත්තා. එයාලා කිව්වේ ඇතුලේ මීටිං එකක් නිසා එහෙම කරන්න සිද්ධ වුනේ කියලා.අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිඝණක අපරාධ අංශයෙන් අපිව කැඳවලා තිබුණේ. ඉන්පස්සේ අපි එහි අධයක්ෂ හම්බවුණා.”

“ඒ මහත්තයා කිව්වා අපි විශාකා විදයාලයේ ඔන්ලයින් උගන්වන ගුරුවරියන් කිහිපදෙනෙක්ට තර්ජනය කරලා තියෙනවා කියලා පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසායි අපිව ගෙන්වලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා”

“අපි කිව්වා අපි කිසිම කෙනෙකුට තර්ජනය කරලා නැහැ. අපේ අරගලයට එක්වෙන්න කියලා ආරාධනාවක් විතරයි අපි කලේ කියලා.”

“එතුමා ඉන්පස්සේ අපිට ප්‍රකාශයක් දෙන්න කියලා කිව්වා”

‘ අපේ ප්‍රකාශය සටහන් කරගන්න අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැය භාගයයි ගියේ. මොන දේ ආවාත් අපි මේ අරගලය නතර කරන්නේ නැහැ.”

https://fb.watch/89qFjUeCsB/