විදුලි බිල ගෙවීමට ‘පොළියක් එක්ක’ සහනයක් – ලොකුගේ

වසංගත තත්වය නිසා රට තුළ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට අපහසු පාරිභොගිකයින්ට විදුලි බිල මාස 24ක් තුළ වාරික ලෙස ගෙවීමේ සහනයක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලි බල අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ පවසා ඇත.

සැප්තැම්බර් 21දින කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව පවසා ඇත

හිඟ විදුලි බිල්පත් මාසික වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ දී ඒ සඳහා පොලී මුදලක් අය කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඉදිරි දිනවලදී ඒ සඳහා අය කර ගන්නා පොළී මුදල පිළිබඳ පාරිභෝගික ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.

කොවිඩ් තත්වයක් සමග විදුලිබල මණ්ඩලයට ගත වූ මාස දෙකක කාලය තුළ රුපියල් බිලියන හතලිස් හතරක මුදලක් අය විය යුතුව ඇති බවත් ඔහු සදහන් කර ඇත.

විදුලි බිල්පත ගෙවීමට හැකි ජනතාව පවා විදුලි බිල නොගෙවීම හේතුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.