ජනපතිත් නෑ! අගමැතිත් නෑ! දැන් රටේ නායකයා කවුද?

රටේ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා යන දෙදෙනාම විදේශගත වී තිබෙනවා. සැප්තැම්බර් 18 වැනිදා පාන්දර ජනාධිපතිවරයා ඇමෙරිකාව බලා පිටත් වුණා. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහා මණ්ඩල රැස්වීම වෙනුවෙන්.

ඒ අනුව රට අභ්‍යන්තරයේ රාජ්‍ය නායකයෙක් නැහැ. හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් රටේ නායකයා විය යුත්තේ කථානායකවරයා. ඒ කියන්නේ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා.

ප්‍රායෝගිකව සැලකුවොත් ඔහු දැන් රටේ නායකයා කියන්න අමාරුයි.

මේ එක්දාස් නවසිය විසි ගණන්, තිස් ගණන් නොවන නිසා අගමැති හා ජනාධිපති යන දෙන්නාම රටේ නැති වීම මහා අඩුවක් ලෙස හඳුන්වන්න බැහැ. මේ නායකයන් රට අභ්‍යන්තරයේ නැතත් තත්පර කිහිපයකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ප්‍රායෝගිකව මේ යුගයේදී රටේ නායකයන් කොහේ ගියත් හිස්තැනක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනෙක ප්‍රායෝගිකව දැන් රටේ වැඩ බලන්නේ මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ.

ඒත් හදිසියේ ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදන සහ ගමනාගමන සම්බන්ධතා බිඳවැටෙන, මහා උවදුරක් වුණොත් කථානායකවරයාට වැඩ බලන්න සිදු වේවි.

ඒ අනුව මේක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට හිත ඇතුළෙන් වෙනම සතුටක් ලබන්න පුළුවන් කාලසීමාවක් වේවි.