ගොවීන් වී අලෙවි නොකළොත් රටින් හාල් ගේනවා!

ගොවීන් දිගින් දිගටම වී අලෙවි කිරීමෙන් වැලකී ඉන්නවා නම් රටේ ඇති විය හැකි සහල් හිඟය මඟ හරවා ගන්න සහල් ආනයනය කිරීමට රජයට සිදුවන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ සැප්තැම්බර් 17 දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී.

එම තීරණයට තමා පෞද්ගලිකව අකමැති වුවද ගොවීන්ගේ සහයෝගය නොලැබුණොත් ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන්ට  තනිව එරෙහි වීමට තමාට හැකියාවක් නැතැයි ද කෘෂිකර්මඒ මහතා පවසා ඇත.

ගොවියන්ට වී සඳහා ලැබෙන සහතික මිල ප්‍රමාණවත් නැතැයි  කිව්වත් පසුගිය ආණ්ඩුවට සාපේක්ෂව වත්මන් ආණ්ඩුව පොහොර සහනාධාරයත් සමඟ වැඩිපුර රුපියල් 31ක් ගොවීන්ට ගෙවන බවත් පසුගිය ආණ්ඩුව වී මිලදී ගත්තේ කිලෝවක් රුපියල් 30 බැගින් බවත් ගොවීන් මේ සැබෑ තත්ත්වය තේරුම් ගත යුතු බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.