ආපහු සීනි ගේන්න අවසර!

Sack with pure sugar on table

සීනි ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් මේජර් ජෙනරල් සෙනරත් නිවුන්හැල්ල මහතා පවසා ඇත.

සීනි ආනයන කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙසට මුදල් අමාත්‍යවරයා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන් බව ඔහු පවසා ඇත.

සීනි ආනනය කිරීම මීට මාස කිහිපයකට පෙර රජය අත්හිටවනු ලැබූ අතර සීනි සඳහා පාලන මිලක් ද නියම කර තිබුණි

කෙසේ වෙතත් මෙරට දැනට ඇති සීනි තොගය මාස දෙකහමාරකට පමණ ප්‍රමාණවත් වන බව සමුපකාර හා පාරිභෝගික රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසා ඇත.