නලින් ද සිල්වා තානාපති ධුරයෙන් ඉවත් වෙලා

මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතා එම ධූරයෙන් ඉවත් ඇත.

සැප්තැම්බර් 16 දින ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර  මේ වන විට ඔහු නිරෝධායනයට යොමු කර ඇත.