දේශප්‍රේමී ලාංකිකයන් තමන්ව බලන්න ආ බව පැවසූ සටහන ඉවත් කරලා!

ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා නුවර පැවැත්වෙන G20 අන්තර් ආගමික සමුළුවට සහභාගී වූ තමන්ව පිළිගැනීමට දේශප්‍රේමී ශ්‍රී ලා‍ංකිකයන් පැමිණි බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ තම මුහුණු පොතේ තබා තිබු සටහන ඉවත් කර ගෙන ඇත.

සැප්තැම්බර් 13 වෙනි දින මෙම සටහන අගමැතිවරයා පළ කර තිබුණු අතර එහි වීඩීයෝවක් පළ කරමින් තමන්ව පිළිගන්නට පැමිණි දේශප්‍රේමීන්ව කැමරාවට අසු කරගෙන තිබුණි.

එම සටහනට සමාජ මාධ්‍යයේ සිටින පිරිස් විරෝධය දක්වා තිබුණු අතර තම විරෝධය පළ කරමින් අදහස් පළ කළ වැඩි පිරිසක් විමසා තිබුණේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශන කඩිනම්ව සිදු කරන ලෙසත් එම ප්‍රහාරයට වග කිවයුතු පුද්ගලයන්ට දඩුවම් කරන ලෙසත් ඉල්ලමින් විරෝධතා පැවැත් වූ අය දේශදෝහීන්ද යන්න බවය.

අගමැතිවරයාගේ සටහන සහ විඩියෝව පහළින්

https://fb.watch/7__5_R248L/