ලොහාන් ඉල්ලා අස් වුණා (අප්ඩේට් එක) අගමැතිගෙන් ඉතාලියෙන් කෝල් එකක්ලු!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙන ලියුම ජනාධිපතිවරයාට බාරදීලා.

බන්ධනාගාරවලදී තමන් අතින් සිදු වූ සිදුවීම්වලට වගකීම බාරගන්නා බව කියමින් ඔහු අස්වෙලා කියා මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. කෙසේවෙතත් ඔහු ලීව ඉල්ලා අස්වීමේ ලියුමේ වගකීම බාරගත් බවක් සඳහන් වෙලා නෑ.

ඉල්ලා අස්වෙන්න කියා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඔහුට නියෝග කළ බව ඩේලි මිරර් වාර්තා කරලා.

ඉතලියේ සිටින අගමැතිවරයා දූරකථනයෙන් දැනුම් දී ඇත්තේ පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරු ඉල්ලා අස් වෙන ලෙස.

ඒ වගේම ඩේලි මිරර් වාර්තා කර තිබුණේ මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අගමැති නියෝග කළ බව.