ලොහාන් සිද්ධියට හතරවටින් නිවේදන! UN, CPA, TNA! උඩතලවින්නත් ඇදෙයි!

ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා අනුරාධපුර සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරවලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී තර්ජනය කළායැයි එල්ලවන චෝදනාවට අදාලව විවිධාකාර සංවිධාන, දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කාර්යාලය මෙම සිදුවීම ගැන ඍජුව සඳහන් නොකළත්, @UNSriLanka ට්විටර් ගිණුමෙන් සිරකරුවන් පිළිබඳ පණිවිඩයක් තියලා. සිරකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම රාජ්‍යයක වගකීම බව එහි සඳහන්. සිරකරුවන්ට කුමනාකාරයේ හෝ නරක සැලකීමක් කිරීම හෙළාදකින බව එහි සඳහන්.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත හනා සිංගර්ගේ ප්‍රකාශයක් ලෙස එහි සඳහන් වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙරට සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ මත්ද්‍රව්‍යවලින් ගලවාගැනීම සඳහා රජය එක්ක වැඩකටයුතු කරන බව.

ඒ හැරුණාම ලොහාන් රත්වත්තේ අමාත්‍යවරයා වහා ඉල්ලා අස්විය යුතු බව ඉල්ලමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය නිකුත් කළ නිවේදනවල සඳහන්ව තිබෙනවා.

විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ නිවේදනයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ පිළිබඳ ස්වාධීන විමර්ශනයක් පටන්ගන්න ඕනෑ බව. ඒ වගේම මේ ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගනිද්දී කිසිම පක්ෂපාතීත්වයක් නැතිව කටයුතු කළ යුතුයැයි සඳහන්.

දේශපාලන බලය පෞද්ගලික වුවමනාවලට පාවිච්චි කිරීම, සිරකරුවන්ගේ මානුෂික ගෞරවය සහ අයිතිවාසිකම් ගැන කල්පනා නොකිරීම, පුද්ගලයන්ට තර්ජනය කිරීම සඳහා ආයුධ පාවිච්චිය සහ නීතිය අවභාවිත කිරීම යන මෑතකාලීන ප්‍රවණතාවන් මේ සිදුවීමේදීත් පේන්න තියෙන බව ඒ නිවේදනයේ සඳහන්. ඒ වගේම මීට කලින් බන්ධනාගාරවල සිදුවීම් ගැන දේශීය වශයෙන් වගවීමක් නැති පසුබිමක මේවා සිද්ධවෙන බව ඒ නිවේදනයේ තියෙනවා.

ඒ සියල්ලට වඩා විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ නිවේදනයේ සඳහන් වන වැදගත් කරුණක් වන්නේ ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගේ නම මීට කලින් 2001 උඩතලවින්න මුස්ලිම් තරුණයන් ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමටත් ඈඳුණු බව. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන පසුව මුදාහැරුණු බව එහි සිහිපත් කරනවා. එම සිදුවීමේදී සාක්ෂ්‍ය විකෘති කිරීම සහ වින්දිතයන් බියගැන්වීමේ සාධාරණ බියක් තිබුණු බව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ නිවේදනයේ සඳහන්.

මීට අමතරව සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව මෙම සිදුවීම පිළිබඳ ආයතන කිහිපයකට පැමිණිලි කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන බවද අප කළ විමසීමකදී දැනගන්නට ලැබුණා.